Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


REKISTERIN NIMI

Hierontapalvelu Kari Ruusunen asiakasrekisteri.

REKISTERINPITÄJÄ

Hierontapalvelu Kari Ruusunen
Osoite: Kuusikkotie 42 A 01380 Vantaa

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Hierontapalvelu Kari Ruususen asiakkaan suostumuksella tapahtuva henkilötietojen käsittely ja hoitojen seuranta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen sekä Hierontapalvelu Kari Ruususen toimintaan liittyviin
tarkoituksiin.

Lisäksi Hierontapalvelu Kari Ruusunen suuntaa markkinointiaan ja mainontaansa henkilötietojen perusteella ajanvarausjärjestelmän kautta, luovuttamatta henkilö- ja seurantakorttitietoja ulkopuoliselle taholle. Seurantakortteihin talletettuja tietoa ei käytetä markkinointiin eikä mainontaan.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot (nimi, ikä, sukupuoli, ammatti, sekä muut henkilön ilmoittamat hoitoon vaikuttavat tiedot)
– Yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero)

Henkilöä koskevia tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään henkilöltä ajanvarauksen yhteydessä (sähköinen järjestelmä) ja hoitoon liittyvät tiedot vastaanotolla täytettävään seurantakorttiin (manuaalikortisto).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sähköiset tiedot kerätään ajanvarausjärjestelmään, joka on palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Palveluiden liikenne tapahtuu korkean turvaluokan SSL-salauksella ja data säilytetään ja sitä hallinnoidaan turvallisesti. Tiedon tallennuksessa hyödynnetään hyväksi tunnettuja kryptausmenetelmiä. Järjestelmä sijaitsee lukitussa tilassa, ja rekisteriin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman tarpeellista.

Seurantakortit säilytetään kansiossa, lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole päästyä. Seurantakorttien tietoja ei tallenneta sähköisiin järjestelmiin. Seurantakortteja säilytetään viisi vuotta ja yli viisi vuotta vanhat seurantakortit hävitetään alkavan vuoden tammikuussa polttaen tai silppurin kautta.

Alle 16 vuotiaan tiedot talletetaan rekisteriin vain huoltajan kirjallisella suostumuksella.


TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee
lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Kari Ruusunen,
Kuusikkotie 42 A 01380 Vantaa